Stuurgroep

Opdracht

 • Opmaken en actualiseren van het projectplan:
  • na te streven doelen
  • te voeren acties
  • in te zetten middelen
  • timing
 • Bepalen en bewaken van de taken en verantwoordelijkheden van elk van de betrokken actoren
 • Contractuele verplichtingen van de netwerkovereenkomst nakomen
 • Permanente opvolging, evaluatie en bijsturing van het project adhv een strategisch plan
 • Transversale verbinding tussen functies en werkgroepen
 • Verbinding realiseren met partnerorganisaties
 • Informatiedeling

Samenstelling

 • Eén vertegenwoordiger (voorzitter) per zorgfunctie 1 t.e.m. 5
 • Eén vertegenwoordiger namens de huisartsen van het arrondissement Turnhout
 • Eén vertegenwoordiger namens OPZ Geel
 • Eén vertegenwoordiger namens CGG Kempen
 • Eén vertegenwoordiger namens Beschut Wonen Kempen
 • Eén vertegenwoordiger namens AZ Turnhout
 • Eén vertegenwoordiger namens CAW De Kempen
 • Eén vertegenwoordiger namens Welzijnszorg Kempen
 • Eén vertegenwoordiger namens PVT De Liereman
 • Eén vertegenwoordiger namens PVT Salto
 • Eén vertegenwoordiger namens SEL Kempen
 • Eén vertegenwoordiger namens Route 11
 • Twee psychiaters die optreden als medisch-psychiatrisch expert
 • Twee vertegenwoordigers namens de personen met psychische kwetsbaarheid
 • Twee vertegenwoordigers namens de familieleden van personen met psychische kwetsbaarheid
 • Eén vertegenwoordiger namens de sector zorg voor geïnterneerden
 • Eén vertegenwoordiger namens de sector verslavingszorg
 • Voorzitter van de stuurgroep
 • Netwerkcoördinator
 • Deskundigen op uitnodiging