Functieoverschrijdende werkgroepen

De realisatie van een aantal strategische doelstellingen overstijgt de verschillende functies. Voor deze thema’s wordt er gewerkt met functieoverschrijdende werkgroepen.

Herstel

De werkgroep herstel inspireert en ondersteunt de netwerkpartners bij de implementatie en borging van herstelondersteunende zorg.

Voorzitter: Els Dhondt
Contact: els.dhondt@route11.be

Samenstelling

 • AZ Turnhout
 • Beschut Wonen Kempen
 • OPZ Geel
 • PVT De Liereman
 • PVT Salto
 • Route11
 • Similes

Herstelambassadeurs

Deze werkgroep brengt medewerkers van verschillende netwerkpartners samen die in hun organisatie het herstelgericht werken uitdragen.

De groep wil volgende doelstellingen realiseren:

Verbreding:

 • Participatie van zoveel mogelijk organisaties en settings; gesteund door het beleid, de leidinggevenden en de artsen.
 • Participatie van ervaringsdeskundigen.
 • Meer mensen mee op de kar krijgen van herstelgericht werken.

Verdieping:

 • De leden van de werkgroep worden theoretisch en praktisch meer gevormd in het herstelgericht werken.
 • De werkgroepleden krijgen zicht op een breed gamma van tools om herstelgericht te werken en deze te hanteren.
 • De werkgroepleden delen met elkaar wetenschappelijk onderbouwde technieken en goede praktijken.

Sensibilisering:

 • De werkgroepleden worden ondersteund en gefaciliteerd in de goede aanpak om collega’s te ‘besmetten’ in het herstelgericht werken.
 • De werkgroepleden nemen concrete initiatieven in het ‘herstelgericht besmetten’ van collega’s en settings.
 • De werkgroep ontwikkelt zijn activiteiten in een goede verstandhouding met de Werkgroep Herstel van het Netwerk GGZ Kempen en in afstemming op het beleid en de strategie van de Werkgroep Herstel.

Contact:

Walter.Krikilion@opzgeel.be
Els.Dhondt@route11.be

Ervaringsdeskundigheid

 • mogelijkheden tot inzet van ervaringsdeskundigen verkennen in en buiten het netwerk;
 • mogelijkheden verkennen en adviezen geven om ervaringskennis te faciliteren bij cliënten;
 • goede praktijken m.b.t. cliëntenparticipatie inventariseren en delen in en buiten het netwerk;
 • aanbevelingen doen voor de inzet van ervaringsdeskundigen als vrijwilliger en als werknemer;
 • kwartiermaken.

Voorzitter: Els Gullentops
Contact: els.gullentops@opzgeel.be

Samenstelling:

 • Cliëntenvertegenwoordiging OPZ Geel
 • Ups & downs
 • Adviesgroep Netwerk GGZ Kempen
 • OPZ Geel
 • LZ-team
 • Beschut Wonen Kempen

Tijdelijke werkgroepen

Lopende werkgroepen:

Advies en coaching
Contactpersoon: an.boschmans@cggkempen.be

Communicatie
Contactpersoon: Anita.vandenplas@opzgeel.be

Verslaving
Contactpersoon: Ann.Vanherck@ggzkempen.beOver ons