Functie 4

Doel

In (semi-) residentiële behandelunits wordt gespecialiseerde zorg geboden aan personen die zich in een zodanige ernstige fase van hun problematiek bevinden dat hulpverlening in de eigen leef- of woonomgeving niet langer toereikend is. De regionale ziekenhuizen met een zorgaabod gericht op zowel acute als chronische psychische problemen gaan in overleg ifv een versterkte en onderling afgestemde samenwerking.

Voorzitter: Sofie Mijnendonckx
Contact: Sofie.Mijnendonckx@azturnhout.be

Samenstelling:

  • OPZ Geel
  • AZ Turnhout


Over ons