Functie 1

Doel

Als Netwerk GGZ Kempen trachten we activiteiten inzake preventie, screening en indicatiestelling, ambulante diagnostiek en behandeling te ontwikkelen en af te stemmen. We leggen hierbij zo veel mogelijk de verbinding met de eerstelijn en andere belendende sectoren.

Voorzitter: Inge Van Kerkhoven
Contact: inge.vankerkhoven@ggzkempen.be

Samenstelling:

 • AMT
 • CAW De Kempen
 • CGG Kempen
 • Cliëntenvertegenwoordigers
 • De Voorzorg
 • Familiehulp
 • Herstelacademie Kempen
 • HVRT
 • ISOM
 • LMN
 • LOGO Kempen
 • OCMW Dessel
 • OCMW GEEL
 • OCMW HOOGSTRATEN
 • OCMW Turnhout
 • OCMW Westerlo
 • Route 11
 • Schakelteam internering
 • SEL Kempen
 • Similes
 • VHKZ
 • Welzijnszorg Kempen
 • WGK Antwerpen


Over ons