Adviesgroep

Doel

Netwerk GGZ Kempen wil heel bewust een stem geven aan mensen die te maken kregen met een psychische kwetsbaarheid om zo tot suggesties te komen om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in de regio te verbeteren.
Daarom werd een adviesgroep opgericht waar er met mensen die hun ervaringen willen delen, hulpverleners en andere geïnteresseerden wordt gesproken over verschillende thema’s.
De vergaderingen vinden ongeveer 5 keer per jaar plaats in het ontmoetingscentrum ‘t Vooruitzicht (Geel) of 't Twijgje (Turnhout).

Voorzitter: Lid van de trekkersgroep Netwerk GGZ Kempen (wisselend)
Contact: bart.buyens@ggzkempen.be of maaike.boonstra@ggzkempen.be

Samenstelling

  • Mensen die ervaring hebben met psychische kwetsbaarheid, (ex)-cliënten en hun omgeving
  • Hulpverleners