Partners

Netwerk GGZ Kempen is een samenwerkingsverband tussen onderstaande partners. Wanneer u op de logo's klikt, komt u terecht op de website van de betreffende partner.

OPZ Geel
Beschut Wonen Kempen
PVT Salto
AZ Turnhout
Huisartsenvereniging
CAW Kempen
Welzijnszorg Kempen
SEL Kempen
Adic
Similes
Route 11
Netwerk GGZ Kempen
VHKZ
CGG Kempen
Multiversum