Over ons

In Netwerk GGZ Kempen bundelen GGZ-organisaties en partners uit zorg, welzijn en andere sectoren de krachten om gemeenschapsgerichte zorg te bieden aan volwassenen (18-65j) met een psychische kwetsbaarheid in het arrondissement Turnhout. De netwerkpartners werken samen aan de uitbouw van zorgnetwerken en zorgcircuits in de regio via vijf functies..

Historiek

De netwerksamenwerking  werd opgestart in 2011 in kader van de projectoproep ‘Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken ’artikel 107’. 

Het model dat men wenst in te voeren zal, vanuit een globale visie, moeten zorgen voor de integratie van de middelen van de ziekenhuizen en de middelen van de (ambulante) diensten die in de gemeenschap bestaan.
Zo’n model impliceert dat alle actoren binnen een bepaald, afgebakend gebied bij de organisatie van dat model moeten betrokken zijn. Zij zullen strategieën moeten uitwerken om een oplossing te bieden voor alle geestelijke gezondheidsnoden die bij de bevolking in dat gebied leven. Om dit nieuwe model duurzaam te ontwikkelen, moeten een aantal minimale functies worden ingevuld. Het zijn functies die zich gaandeweg zullen ontwikkelen binnen een netwerk van alternatieve diensten in het gebied.

Wat is 'artikel 107'?

Artikel 107 binnen de ziekenhuiswet maakt het mogelijk om bedden in algemene en psychiatrische ziekenhuizen buiten gebruik te stellen en deze vrijgekomen middelen te investeren in vernieuwende zorginitiatieven zoals mobiele teams.

Wat wordt bedoeld met de 5 functies?

Functie 1: Activiteiten inzake preventie, promotie van de ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling

Functie 2: Mobiele intensieve behandeling

Functie 3: Rehabilitatie ifv herstel en sociale inclusie

Functie 4: Intensieve residentiële behandeling

Functie 5: Woonvormen waar zorg geboden wordt indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat isOver ons