Oproep kandidaten eerstelijns psychologische zorg

De netwerken geestelijke gezondheidzorg volwassenen hebben de opdracht gekregen een nieuw aanbod eerstelijns psychologische zorg te creëren binnen hun werkingsgebied, dit in kader van de verdere uitbouw van ‘functie 1’. Dit aanbod is een volgende stap in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg naar een meer gemeenschapsgerichte zorg.

Vanaf 1 maart 2019 kunnen klinisch psychologen/orthopedagogen eerstelijns psychologische zorg verstrekken die onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komt voor terugbetaling (http://www.psy107.be/index.php/nl/studiedag).

Klinisch psychologen/orthopedagogen die deze sessies wensen uit te voeren in het werkingsgebied van Netwerk GGZ Kempen kunnen hun kandidatuur digitaal indienen via volgend formulier: INDIENEN KANDIDATUUR ELPZ

De aanvraagperiode wordt afgesloten op 11 februari 2019. Kandidaturen die na deze datum ingediend worden, komen op een reservelijst.