M – Meaning : Betekenis

Het gaat hier om betekenisgeving aan de eigen psychische klachten, aan gebeurtenissen in het eigen leven, aan de relaties daartussen en aan de wijze waarop een en ander heeft geleid tot de huidige situatie.  De psychische problemen en de beperkingen als gevolg daarvan, worden niet ontkend, maar krijgen een geïntegreerde plaats in het levensverhaal en in het leven van betrokkenen.

Men probeert dus datgene waardoor men is overweldigd een plaats te geven en het eigen leven er niet langer door te laten beheersen.

Betekenis kan men bijvoorbeeld ervaren door naar iets uit te kijken, een reden te hebben om voor op te staan, ergens deel van uit te maken, ergens bij te horen, een verschil te maken voor anderen of een nieuwe hobby of interesse te ontdekken.  

Tools
In opmaak

Heb je bruikbare ideeën/tools om herstelondersteunend te werken op vlak van dit cruciaal element in het herstelproces, dan mag je dit (in een word-document) bezorgen aan de werkgroep Herstel via walter.krikilion@opzgeel.beOver ons