I – Identiteit

Elke mens is uniek en complex. Het is ieders behoefte om voor zichzelf te kunnen ontdekken wie men is en bepalen waar men voor staat. Iedereen heeft kwaliteiten en mindere eigenschappen. Afhankelijk van de context neemt men verschillende rollen in op zijn eigen manier. Dankzij zijn gevoel van identiteit blijft men zichzelf, terwijl men groeit en verandert, beïnvloed door zijn context.

Mensen hebben behoefte aan erkenning van hun unieke en complexe identiteit om zich goed te voelen. Het tegengestelde gebeurt wanneer men iemand reduceert tot één eigenschap of één rol (bijvoorbeeld dr rol van “patiënt”). Het gevaar bestaat dat die persoon zichzelf ook zo gaat zien, wat belemmerend werkt op zelfvertrouwen, zelfwaardegevoel, de zin om nieuwe dingen te proberen en andere rollen aan te nemen, en zo verder te groeien als persoon.

Tools
In opmaak

Heb je bruikbare ideeën/tools om herstelondersteunend te werken op vlak van dit cruciaal element in het herstelproces, dan mag je dit (in een word-document) bezorgen aan de werkgroep Herstel via walter.krikilion@opzgeel.beOver ons