H – Hoop en optimisme

Hoop gaat om het geloof dat herstel mogelijk is, dat een betekenisvol leven mogelijk is, en helpt energie te mobiliseren om te werken aan de toekomst.

De grenzen die door de eigen psychische kwetsbaarheid worden opgelegd, worden niet meer als vanzelfsprekend geaccepteerd. Dát die grenzen er zijn wordt erkend en wordt vaak nog dagelijks ervaren. Maar men raakt minder bevreesd om te verkennen waar die grenzen precies liggen en tot waar ze kunnen worden opgerekt.

Het is niet onrealistisch te hopen dat herstel mogelijk is.  Heel wat mensen getuigen dat ze ondanks hun psychische kwetsbaarheid, een betekenisvol leven hervonden. 

Tools
In opmaak

Heb je bruikbare ideeën/tools om herstelondersteunend te werken op vlak van dit cruciaal element in het herstelproces, dan mag je dit (in een word-document) bezorgen aan de werkgroep Herstel via walter.krikilion@opzgeel.beOver ons