C – Connectedness: Verbondenheid

Zich verbonden en gewaardeerd voelen door andere mensen is een menselijke behoefte die bijdraagt tot een gevoel van welbevinden. Zelfs al heeft men minder behoefte aan directe verbondenheid met andere mensen, dan voelt men toch vaak de nood aan verbinding met plaatsen, dieren, activiteiten, overtuigingen en waarden. Het gaat om de behoefte om ergens toe te behoren of iets te delen met anderen, wat bijdraagt aan iemands identiteit en natuurlijk ook diens persoonlijke hulpbronnen (tot een netwerk van helpende relaties).

Tools
In opmaak

Heb je bruikbare ideeën/tools om herstelondersteunend te werken op vlak van dit cruciaal element in het herstelproces, dan mag je dit (in een word-document) bezorgen aan de werkgroep Herstel via walter.krikilion@opzgeel.be

 Over ons