Sleutelelementen van herstel: CHIME

Mike Slade maakt het onderscheid tussen klinisch herstel en persoonlijk herstel. 

Klinisch herstel betreft het herstel van de gezondheid: de remissie van symptomen en zo mogelijk op genezing gerichte werk van hulpverleners en behandelaars, bvb somatische, psychologische en farmacologische interventies. 

Persoonlijk herstel betreft het proces van ontdekking over wie iemand is. Het wordt vaak omschreven als een zoektocht naar persoonlijke waarden en normen, naar de eigen persoonlijkheid. Het gaat om het zelf betekenis kunnen verlenen aan datgene wat in het verleden gebeurd is en het stap voor stap meer greep krijgen op het eigen leven. Persoonlijk herstel gaat dus over het proces naar een betekenisvol leven, ondanks de psychische kwetsbaarheid. 

Anthony definieert “persoonlijk herstel” als volgt: Een intens, uniek, persoonlijk proces van verandering in iemands houding, waarden, doelen, vaardigheden en rollen. Het is een manier van leven, om een leven te leiden dat voldoening geeft, dat hoopvol is, en een bijdrage levert aan de samenleving, ondanks de beperkingen die de ziekte met zich meebrengt. Herstellen is het ontgroeien van de catastrofale gevolgen van de ziekte en de ontwikkeling van een nieuwe betekenis en een nieuw doel in iemands levenHerstel impliceert de ontwikkeling van nieuwe betekenissen en doelen in het leven, een groeien over de grenzen van de ziekte.”

Slade vatte het in het kort samen als: “Recovery involves living as well as possible.“

Slade onderzocht samen met collega’s de internationale literatuur mbt persoonlijk herstel. Hij stelde vast dat er 5 cruciale elementen te onderscheiden zijn, die maken dat cliënten herstellen. Dit wordt het CHIME raamkader genoemd (de eerste letters uit de Engelstalige benaming:

CHIME RAAMKADER: hervinden van…

  • Connectedness = Verbondenheid 
  • Hope and optimism = Hoop en optimisme
  • Identity = Een eigen, persoonlijke identiteit 
  • Meaning in life = Betekenisverlening aan de eigen psychische klachten en het eigen levensverhaal 
  • Empowerment = Grip op het eigen levenOver ons