Tweedaagse vorming suicidepreventie voor volwassenbegeleiders

7/05/2019 & 19/05/2019


 

 

Tweedaagse vorming suïcidepreventie voor volwassenbegeleiders
7 en 14 mei 2019

Suïcidaliteit vormt in Vlaanderen een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Elke dag overlijden gemiddeld drie mensen door zelfmoord en vinden er meer dan 30 zelfmoordpogingen plaats (Epidemiologisch rapport 2017, VLESP).

Deskundigheidsbevordering bij hulpverleners vormt één van de meest succesvolle preventiestrategieën.

PROGRAMMA

In deze tweedaagse vorming reiken we vanuit de suïcidepreventiewerking van de CGG's enerzijds een theoretisch kader aan rond suïcide, anderzijds werken we concreet rond enkele praktische topics:

  • Hoe kan je signalen herkennen?
  • In welke mate kan je het risico op suïcide inschatten?
  • Gesprekstechnieken: hoe ga je het gesprek aan met suïcidale personen?
  • Interventie- en verwijsmogelijkheden
  • Crisisinterventie
  • Eigen gevoelens/attitude van de begeleider
  • Opvang en begeleiding van suïcidepogers en nabestaanden na zelfdoding

Om de vorming voldoende interactief te maken, komen videofragmenten, groepsdiscussies, rollenspelen en casussen aan bod. We trachten hierbij telkens te vertrekken vanuit levensechte begeleidingssituaties met volwassenen.

Al onze vormingen zijn in overeenstemming met de Multidisciplinaire Richtlijn voor Detectie en Behandeling van Suïcidaal Gedrag, zoals opgesteld door het VLESP (2017).

 

 

 

PRAKTISCH

 

 

VOOR WIE

Sleutelfiguren van suïcidale personen en nabestaanden na zelfdoding: CAW- hulpverleners, slachtofferhulp, ziekenhuispersoneel van PZ, PAAZ en spoedafdelingen, liaisonpsychiatrie AZ, OCMW, thuisgezondheidszorg, mobiele (crisis) teams,...

De groep bestaat uit mensen met verschillende achtergronden. Dit creëert een forum waar men een leerrijk en kleurrijk palet van ervaringen kan delen.

 

KOSTPRIJS

€110/deelnemer incl. broodjeslunch.
Inschrijving is definitief na overschrijving.
Een engagement voor beide dagen is een voorwaarde om deel te nemen.

* Bij annulatie van deelname minder dan twee weken op voorhand, wordt er geen terugbetaling voorzien.

 

DATA 

7 en 14 mei 2019. De vorming gaat steeds door van 09u30 tot 16u30.

 

LOCATIE

CGG Andante, Herculusstraat 17, 2600 Antwerpen.

 

MEER INFO

Neem vrijblijvend contact op met Jo Tambuyzer (Suïcidepreventiemedewerker CGG De Pont) of Charlotte Aertsen (Coördinator suïcidepreventiewerking CGG Andante).

  jo.tambuyzer@cggdepont.be 
  015 42 08 32 (Jo Tambuyzer) of 03 620 10 20 (Charlotte Aertsen)
  www.zelfmoord1813.be/vormingen 

 

Schrijf in