Zorgoverleg voor personen met een psychiatrische problematiek

Wat is zorgoverleg?

Zorgoverleg is een efficiënte methodiek waarbij de cliënt, de mantelzorgers en de zorg- en hulpverleners  rond de tafel zitten om de zorg op elkaar af te stemmen.

Voor wie?

Personen met een complexe en langdurige psychiatrische problematiek van herhalende aard.

Wanneer zorgoverleg?

Wanneer  men  ondervindt dat  de thuiszorg niet optimaal verloopt en men enige sturing kan gebruiken,  is  een  zorgoverleg  aangewezen. Wanneer  een  ontslagfase in  het vooruitzicht is, kan een zorgoverleg ook al plaatsvinden op een verblijfsafdeling. Op die manier kan de thuiszorg na ontslag goed van start gaan.

Wat zijn de voordelen?

  • De cliënt heeft zelf inspraak
  • Multidisciplinair: overleg  tussen  verschillende disciplines
  • Ontmoeting van het hulpverleningsnetwerk
  • Verwachtingen naar elkaar toe zijn duidelijk
  • Oplossen van knelpunten verloopt sneller
  • Vraaggericht werken (zorg op maat)
  • Er worden duidelijke taakafspraken gemaakt
  • Georganiseerd door een externe, neutrale organisator

De referentiepersoon

Dit is de hulpverlener die een directe zorgrelatie heeft met de cliënt en die een aanspreekpunt is voor  anderen.  Hij/zij  maakt na het zorgoverleg het begeleidingsplan op. Het begeleidingsplan  bevat concrete taakafspraken voor cliënt, mantelzorger,  zorg- en hulpverleners. Na elk overleg wordt dit aangevuld met nieuwe afspraken.

De overlegorganisator

In het arrondissement Turnhout wordt het zorgoverleg  georganiseerd door één van de door  SEL Kempen erkende overlegorganisatoren. De overlegorganisator klaart de zorgvraag uit en brengt alle betrokkenen samen. Deze organisator is niet  betrokken in  de cliëntsituatie en neemt een neutrale houding aan.

Praktisch

Elke betrokkene kan een zorgoverleg aanvragen bij één van de door SEL Kempen erkende overlegorganisatoren. De lijst van de erkende overlegorganisatoren en praktische info over het aanvragen en organiseren van een zorgoverleg is terug te vinden op www.selkempen.beOver ons