Vorming

In het Netwerk GGZ Kempen worden er diverse vormingen en studiedagen omtrent geestelijke gezondheid georganiseerd.

Logo Kempen biedt kant-en-klare voordrachten of werkt op maat voor verschillende gezondheidsthema’s waaronder ook geestelijke gezondheid. Vorming reserveren? Meer info op www.logokempen.be.

OPZ Geel organiseert avondseminaries, lunchcauserieën en studiedagen waar uiteenlopende thema’s binnen geestelijke gezondheidszorg aan bod komen. Meer informatie hierover vindt u op www.opzgeel.be.

Ook CGG Kempen biedt een uitgebreid vormingsaanbod te raadplegen op www.cggkempen.be.

Thomas More en HIVSET organiseren in de regio diverse opleidingen, vormingen en nascholingen.

Indien bovenstaand aanbod onvoldoende tegemoetkomt aan uw vormingsnoden als eerstelijnhulpverlener, dan kan u contact opnemen met de netwerkcoördinator, Ann Vanherck, te bereiken op het nummer 014-57 93 51 of via mail ann.vanherck@ggzkempen. Er kan in samenspraak gezocht worden naar mogelijkheden omtrent vorming op maat vanuit het Netwerk GGZ Kempen.

Bent u huisarts en wenst u een bijscholing voor uw LOK groep of huisartsenkring? U kan hiervoor contact opnemen met de huisarts verbonden aan het Netwerk GGZ Kempen, Dr. Inge Van Kerkhoven op het volgende mailadres: inge.vankerkhoven@ggzkempen.be

Herstelacademie

Een Herstelacademie voorziet een vormingsaanbod rond diverse thema’s die te maken hebben met psychisch herstel.

Aan een Herstelacademie worden de vormingen gegeven in duo door trainers met ervaringskennis en hulpverleners. Naast het samen lesgeven worden de cursussen ook samen gemaakt en tijdens de lessen ligt het accent sterk op samen leren. Zo worden de deelnemer en de lesgever respectievelijk 'student' en 'trainer' van en met elkaar. Studenten aan een Herstelacademie maken zelf keuzes over wat ze willen leren en waar ze dit willen leren. De rol van ‘patiënt, ziek en behandeling’ verandert hierdoor naar de rol van ‘student, eigen keuzes maken en het stuur van je eigen leven in handen nemen’.
De Herstelacademies staan open voor eenieder die initiatieven wil nemen rond zijn/haar eigen herstel en bieden leermogelijkheden voor studenten van alle niveaus, culturen, leeftijden, ervaringen en regio.

Herstelacademies voorzien een breed en divers cursusaanbod, en realiseren dit samen met de partners uit het brede netwerk.

Chaosstemmer

Kwaliteitsvolle info over menselijk gedrag en psychische aandoeningen met concrete richtlijnen.

Inhoud:

  • Vormingspakket
  • Werkinstrumenten
  • Een intervisiemethodiek
  • Ondersteuning en aandacht voor zowel de eerstelijns basiswerker als de leidinggevende


Over ons