Steun vinden bij mensen met dezelfde ervaring

Similes

Samenleven met en/of zorgen voor iemand met een psychische kwetsbaarheid is niet altijd vanzelfsprekend. Familieleden en mantelzorgers zitten geregeld met vragen of wensen een houvast om beter om te gaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

U kunt bij Similes terecht voor:

  • informatie en belangenbehartiging
  • juridisch advies
  • psychosociaal advies
  • lotgenotencontact
  • voorlopige bewindvoering
  • vormingen en studiedagen

Contactgegevens Similes

  • Regionale afdeling Turnhout: 014-41 46 24.
  • Regionale afdeling Geel: 014-59 06 00.
  • Similes hoofdzetel: 016-24 42 01 

Ups & downs

Ups & Downs is een vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie, en hun omgeving. Het doel van Ups & Downs is om zowel patiënten, hun partners als hun familieleden te begeleiden bij het omgaan met een manisch-depressieve stoornis (of bipolaire stoornis) of chronische depressie.

Contactgegevens

 Regionale afdeling: geel@upsendowns.be

Context (z)onder invloed

Maak jij je zorgen over iemand die (problematisch) middelen gebruikt? Ben je op zoek naar informatie of heb je heel wat vragen? De Meander organiseert infoavonden waar telkens rond bepaalde thema’s informatie en omkadering wordt aangeboden.

Deze info avonden worden georganiseerd voor iedereen die zich zorgen maakt om iemand uit zijn dichte omgeving omdat deze drugs gebruikt, te veel drinkt, medicatie misbruikt, gamet,... Dat kan een partner, kind, broer, zus of andere naast betrokkene zijn.

UilenSpiegel

UilenSpiegel is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. We willen samen streven naar een kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg in een wereld zonder stigma’s.

UilenSpiegel is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, met levensmoeilijkheden, voor mensen met bijzondere psychische ervaringen en voor hen die zich solidair verklaren met de belangen van deze groep.

UilenSpiegel streeft verbeteringen na van de geestelijke gezondheidszorg en de samenleving in het algemeen en wil het welzijn van mensen met een psychische kwetsbaarheid vergroten. Dit doet ze door het bieden van ontmoetingskansen tussen lotgenoten, het geven van informatie, het bevorderen van hun participatie op alle niveaus van de samenleving, door sensibilisering en het behartigen van hun belangen, onder meer inzake rechtsbescherming.

UilenSpiegel onderstreept het belang van lotgenotencontact, de noodzaak om het taboe en stigma rond psychische kwetsbaarheid te doorbreken en het belang van de rol die ervaringsdeskundigen kunnen hebben in het bereiken van haar doelstellingen.

UilenSpiegel staat open voor iedere levensvisie en wil partnerschappen aangaan met organisaties die gelijkaardige doelstellingen nastreven.

Verslavingskoepel Kempen

Verslavingskoepel Kempen vzw wil met een kern van professionele hulpverleners en een ruim netwerk van vrijwilligers, een model uitbouwen waarbij contact, kennis en netwerk centraal staan.
De samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect voor elkaars specifieke deskundigheid.
Door deskundigheid van ervaringsdragers en professionele hulpverleners te bundelen geloven ze sterk dat ze meer kunnen betekenen voor personen met een verslaving, hun omgeving en iedereen die een vraag heeft over dit thema.Over ons