Advies & ondersteuning

Ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en hulpverleners in de eerstelijnszorg nemen een cruciale rol op in de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. Er wordt gestreefd naar de minst ingrijpende zorgvorm met zoveel mogelijk zorgcontinuïteit. Het netwerk wil meer mensen hulp bieden in de thuisomgeving met aandacht voor de context van de zorggebruiker. Er worden in het netwerk verschillende vormen van ondersteuning aangeboden zowel voor mensen in herstel, naasten als hulpverleners.