Specifieke woonvormen

Beschut Wonen Kempen, Gezinsverpleging OPZ Geel, PVT Salto en PVT De Liereman zijn de partners van Netwerk GGZ Kempen die instaan voor het aanbod van specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden als het thuismilieu of het thuisvervangende milieu de nodige zorg niet kan voorzien.

Woonzorgloket

Waarvoor kan je er terecht?

Voor meer informatie over deze woonvormen en voor aanmeldingen kunt u, tijdens de kantooruren, terecht bij het woonzorgloket van Netwerk GGZ Kempen. Ze zijn bereikbaar op het nummer T 0499 77 30 08.

Aanmeldingsbladwijzer

Aanmelding

Hoe meld ik aan? Volg hier de stappen.

Informatieve vragen

Alle vragen over de volgende woonvormen:

  • Beschut wonen
  • PVT Salto (Geel), PVT De Liereman (Oud-Turnhout)
  • Gezinsverpleging
  • Project jong-volwassenen binnen Beschut wonen of PVT Salto

Coachingsvragen voor hulpverleners

Coaching rond het thema 'wonen' bestaat zowel uit het tefelonisch beantwoorden van vragen, als het aansluiten bij een zorg- of multidiciplinair overleg. Bij ieder 'woonzorgoverleg' wordt er bekeken welke hulpverleners het best aansluiten.