Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT)

PVT De Liereman

  • wonen in groep (groep = 30 personen);
  • in Oud – Turnhout;
  • 24/24u begeleiding ter beschikking.

Telefonisch aanmelden via het centraal Aanmeldingsnummer Woonzorgloket Netwerk GGZ Kempen T 0499 77 30 08.

PVT Salto

  • wonen in groep (groep = tussen 6 à 17 personen);
  • in Geel;
  • 24/24u begeleiding ter beschikking;
  • ook specifieke afdeling voor mensen met een aangeboren mentale beperking


Over ons