Route 11

Route 11 is een ambulant revalidatiecentrum voor volwassenen met psychiatrische en/ of psycho-sociale moeilijkheden die gemotiveerd zijn en zich kunnen engageren om via activiteiten in groep te werken aan herstel en sociale inclusie.
De klemtoon ligt op het opnemen van de eigen verantwoordelijkheden om op meerdere levensdomeinen activatie en verbetering te bekomen. Individuele gesprekken en het systemisch werken ondersteunen dit herstelproces. De werking richt zich in de eerste plaats niet op het introspectief psychotherapeutisch werken.
Cliënten met een psychiatrische diagnose, te omschrijven in een DSM IV- code (opgelegd door het riziv), die een veranderingswens en veranderingsmogelijkheden hebben, kunnen zich kandidaat stellen voor een begeleiding in Route 11 als ze zelf bereid zijn om actief te investeren in dit herstelproces. Gezien de klemtoon ligt op het vertalen van het herstel en de activatie naar de thuissituatie, de vrijetijdsbesteding en het arbeidscircuit zijn de cliënten in een relatief stabiele fase wanneer ze deelnemen aan het revalidatieprogramma.

Contactgegevens

Route11
Contactpersoon – Els Dhondt
T 014 44 29 19
E info@route11.be

Aanmelden

Telefonisch aanmelden via het Aanmeldingsteam van Netwerk GGZ Kempen.

DocumentenOver ons