Kunsthuis Yellow Art

Kunsthuis Yellow Art is een initiatief van het OPZ Geel (Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum). Doelstelling is om artistiek begaafde mensen met psychische kwetsbaarheid een aangepast kader te geven waarbinnen zij hun oeuvre kunnen maken. Geen therapeutisch maar artistiek uitgangspunt dus.

Een steeds terugkerend item erin is de samenwerking met erkende kunstenaars. Uit verschillende projecten blijkt hoe vruchtbaar deze samenwerking voor beide partijen is. Door af te stappen van het beoordelingssysteem ziek/gehandicapt versus gezond, wordt het verschil tussen pathologische en normale kunst overstegen. Door de kunstwerken aan de buitenwereld te tonen, merken mensen dat er geen verschil hoeft te bestaan in uitdrukkingsvormen van mensen met of zonder een psychische kwetsbaarheid. Het leidt daardoor tot meer inzicht en het werkt destigmatiserend.

Het Kunsthuis is een huis, los van het psychiatrisch ziekenhuis en los van de relatie patiënt-hulpverlener. Daardoor schept het vrijheid. De kunst heeft haar plaats in de samenleving reeds verworven, maar de psychiatrie nog niet; dit huis kan een motor zijn om integratie te bespoedigen.

Contactgegevens

Kunsthuis Yellow Art
Contactpersoon – Bert Boeckx
T 014 579245
E bert.boeckx@opzgeel.be
Meer info: www.yellowart.be

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich rechtstreeks wenden tot Kunsthuis Yellow Art.Over ons