Buddywerking Vlaanderen Regio Kempen

Buddywerking in regio Kempen is een initiatief van CGG Kempen en Samana (regio Mechelen-Turnhout), en wordt ondersteund vanuit de koepelorganisatie Buddywerking Vlaanderen.
De doelstelling van Buddywerking Vlaanderen is om sociaal isolement bij mensen met een psychische/psychiatrische kwetsbaarheid te helpen doorbreken via een gewoon (= niet-hulpverleningsgericht) contact in de sfeer van vrijetijdsbeleving. Een buddy kan aanknopingspunten met de ruimere samenleving aanreiken en bijdragen aan een positieve beeldvorming rond psychische kwetsbaarheid.
De Buddywerking brengt een persoon met psychische kwetsbaarheid (de ‘deelnemer’) in contact met een vrijwilliger (de ‘buddy’). Zo’n duo ontmoet elkaar op regelmatige basis voor een babbel, of trekt er op uit voor een wandeling, een fietstochtje, een filmvoorstelling,…  Voor het samenbrengen van een duo houden we rekening met ieders interesses, mogelijkheden en verwachtingen. De duo’s worden opgevolgd in nauw overleg tussen beide medewerkers.
Kandidaat-deelnemers zijn +18 jaar, wonen in arrondissement Turnhout, beschikken over de nodige zelfstandigheid, en ervaren in de thuissituatie voldoende stabiliteit. Aanmelden kan door een ingevuld aanmeldingsdocumentje te bezorgen aan de buddymedewerker van CGG Kempen. Deze vormt het aanspreekpunt voor verdere opvolging en coördineert de algemene werking.
Vrijwilligers worden gescreend en opgevolgd door de buddymedewerker van Samana Turnhout. Wie zich wil opgeven als kandidaat-buddy, kan zich daar ook rechtstreeks aanmelden.
Aanmelden kan zowel voor deelnemers als vrijwilligers ook digitaal via onze regionale webpagina Buddywerking Kempen.

Aanmelden

Aanmeldingsdocument ingevuld bezorgen aan buddymedewerker CGG Kempen:

Contactgegevens

Buddywerking Vlaanderen regio Kempen
C   Buddymedewerker CGG – Nadia Ceusters
T  014 41 09 67  (= algemeen onthaal CGG Kempen)
E  kempen@buddywerking.be
W  www.buddywerking.beOver ons