Arbeidstrajectbegeleiding CGG De Meander

Laagdrempelige arbeidstrajectbegeleiding van CGG De Meander is er voor mensen die problemen hebben (of gehad hebben) op het vlak van middelengebruik/-misbruik.

Het vinden van een zinvolle dagbesteding staat op de voorgrond (dit kan zijn: reguliere arbeid, sociale tewerkstelling, vrijwilligerswerk, opleiding …). Cliënten kunnen in Turnhout en Herentals terecht voor een begeleiding.

Contactgegevens

Arbeidstrajectbegeleiding CGG De Meander
Contactpersoon – Koen Vanberghen
T 014 41 09 67
E tewerkstelling@cggkempen.be

Aanmelden

Telefonisch aanmelden via het Aanmeldingsteam van Netwerk GGZ Kempen (met uitzondering van partners vanuit Drughulp Kempen) .Over ons