LZ-team

Het  team Langdurige Zorg (LZ-team) begeleidt volwassenen van 18 tot 65 jaar die omwille van een langdurige psychische kwetsbaarheid zorg nodig hebben om hun eigen leven in handen te nemen en de levenskwaliteit en hun niveau van functioneren te optimaliseren.

Doelen kunnen zijn: herontdekken van kracht en persoonlijke verantwoordelijkheid, zoeken naar betekenis in het leven, uitbouwen van sociale rollen en engagement in de maatschappij, leren leven met de ziekte en optimaliseren van lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Het team werkt herstelgericht in de thuisomgeving. De hulpvragen van cliënt en omgeving vormen de basis voor het zorgaanbod. De frequentie van de huisbezoeken wordt bepaald volgens de zorgnood. Een begeleiding loopt niet langer dan nodig is.

Het team werkt nauw samen met de cliënt, met personen uit de omgeving van de cliënt en met  zorgpartners in de eerstelijn en de GGZ.

Men werkt opnamevoorkomend en men bewaakt de continuïteit in de zorg voor de cliënt. Wanneer er toch een opname aangewezen is, wordt getracht om goed samen te werken met het residentiële behandel- of opnameteam om zo snel mogelijk terug te schakelen naar de ambulante zorg.

Voor specifieke problemen zoals een afhankelijkheidsproblematiek, verstandelijke beperking en autisme wordt samengewerkt met zorgcircuits die zich op deze doelgroepen toeleggen.

Aanmelden

Telefonisch aanmelden via het Aanmeldingsteam van Netwerk GGZ Kempen.

Contactgegevens

LZ-team Netwerk GGZ Kempen
Bezoekadres: Pas 196 - 2440 Geel
Postadres: Dokter Sanodreef 4 - 2440 Geel

Contactpersoon – Christa Daems
T 0491 86 17 71
E lz@ggzkempen.be
 Over ons