CKB-team

Het crisis- en kortdurende behandeling team (CKB –team) richt zich naar volwassenen tussen 18 en 65 jaar met een ernstige psychiatrische aandoening of een vermoeden ervan, die een acute of subacute psychiatrische crisis doormaken.
Deze crisis is dermate ernstig dat, zonder tussenkomst van een ambulant team, hospitalisatie noodzakelijk is.

Crisis betreft situaties die niet onmiddellijk levensbedreigend zijn, maar wel een interventie binnen de 24 uur vereisen van professionele zorgverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Het multidisciplinair team biedt crisisinterventie en een kortdurende behandeling (max. 6 weken) in de thuissituatie aan.

Aanmelden

Telefonisch aanmelden via het Aanmeldingsteam van Netwerk GGZ Kempen.

Contactgegevens

CKB-team Netwerk GGZ Kempen
Bezoekadres: Pas 198 - 2440 Geel
Postadres: Dokter Sanodreef 4 - 2440 Geel

Contactpersoon – Peter Alderweireldt
T 014 57 90 20
E ckb@ggzkempen.be
 Over ons