Preventie, screening, indicatiestelling, ambulante diagnostiek en behandeling

Als Netwerk GGZ Kempen trachten we activiteiten inzake preventie, screening en indicatiestelling, ambulante diagnostiek en behandeling te ontwikkelen en af te stemmen. We leggen hierbij zo veel mogelijk de verbinding met de eerstelijn en andere belendende sectoren.