CGG Kempen

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen (CGG Kempen) is een ambulante tweedelijnsdienst die begeleiding en behandeling aanbiedt aan volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren met een ernstige psychosociale, psychische of psychiatrische problematiek.

Daarnaast werkt het CGG mee aan preventieve activiteiten en aan vorming van andere hulpverleners. Het CGG heeft verschillende vestigingen en multidisciplinaire teams gericht op specifieke doelgroepen.

Contactgegevens

CGG Kempen
Contactpersoon – Wim Wouters
T 014 410967
E info@cggkempen.be
Meer info: www.cggkempen.be

Aanmelden

Voor volwassenen: Telefonisch aanmelden via het Aanmeldingsteam van Netwerk GGZ Kempen.Over ons