Gespecialiseerde crisiszorg voor personen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen

In de provincie Antwerpen zijn er vier gespecialiseerde crisisplaatsen (dit zowel binnen een gesloten als open setting) beschikbaar voor personen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen.

De crisiszorg is beperkt tot maximum drie weken. Het doel van de snelle en kortdurende interventie is primair gericht op herstel van het evenwicht en terug greep krijgen op het eigen leven. 

De aanmelding verloopt via de eigen opnamekanalen van de verschillende Ziekenhuizen die de crisisplaatsen realisern: Multiversum, PC Bethanië en PAAZ Mechelen. De betrokken ziekenhuizen fungeren als een  netwerk ‘crisiszorg’. In die zin is een aanmelding bij één partner, meteen een aanmelding bij het netwerk.

Verwijzers uit regio Kempen melden bij voorkeur aan bij PC Bethanië.

Contactgegevens

PC Bethanië

T 03 380 30 33 (tijdens kantooruren)
T 03 380 30 11 (buiten kantooruren)

PAAZ Mechelen

T 015 29 63 00
T 015 29 63 50 (buiten kantooruren)

Multiversum

T 03 440 68 50 (met vermelding crisisopname cluster verstandelijke beperking)Over ons